top of page
  • YouTube
  • Schwarz Facebook Icon
  • Instagram
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • TikTok
adriana-viliginschi-competitive-intellig

Fundamentul procesului de consiliere se află în a valorificarea și dezvoltarea resurselor și potențialului propriu al clientului.

Sunt o persoană neutră și imparțială.

Ca și consilier pentru dezvoltare personală îmi susțin clienții în investigarea situațiilor-problemă și facilitez explorarea soluțiilor potențiale pentru reglarea disfuncționalităților în plan personal și în relațiile socio-profesionale.

Stimulez identificarea și alegerea soluției optime fiecărui client pentru sine însuși, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, tensiunilor acumulate și a blocajelor temporare induse în evoluția personală.

Intervenția mea ca specialist constă în însoțirea, susținerea și încurajarea clientului, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice. 

Scopul este sondarea și relevarea propriilor capacități și resurse ale clienților, a conștientizării punctelor critice și a posibilităților de depășire a siuațiilor neconvenabile. 

Acord sprijin clienților pentru explorarea alternativelor de evoluție în viitor, pornind de la potențialul propriu, caracteristicile individuale ale acestora, nevoile și aspirațiile exprimate.

De asemenea, în consiliere se vor corecta deficiențele identificate și se va stabili abordarea constructivă a modalităților de implicare, relaționare și acțiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri, pentru funcționarea, unitară și armonioasă a acestora.

Motivație & Succes

Sunt un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, a căror nevoie este să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală și profesională.

bottom of page